Berharga Di Mata Tuhan

BERHARGA DI MATA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 8:1-9
(Ayat 5) Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.

Shalom adik-adik,
Manusia adalah gambaran Allah. Manusia dibuat sama seperti Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Manusia dibuat oleh Tuhan berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Semua ciptaan Tuhan dibuat dengan Firman atau perkataan-Nya namun manusia dibuat oleh tangan Tuhan.

Adik-adik, Tuhan membuat manusia dari tanah, Tuhan membuat manusia sama dengan diri-Nya. Dihembuskan nafas atau diberikan roh kepada manusia sehingga manusia menjadi hidup dan Tuhan memberikan mandat untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan, menjadi wakil Tuhan di bumi.

Manusia sangat berharga di mata Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa Tuhan menebusnya dengan turun ke dunia menjadi manusia. Memberikan diri mati di kayu salib supaya manusia kembali dipulihkan. Menjadi serupa kembali seperti Tuhan dan berkuasa kembali atas seluruh ciptaan Tuhan.

Tuhan Yesus sudah memulihkan adik-adik. Adik-adik kembali menjadi menjadi ciptaan Tuhan Yesus yang mulia. Jagalah hidup adik-adik dengan hidup benar dan kudus, jangan bermain lagi dengan dosa.

ADIK-ADIK BERHARGA DI MATA TUHAN YESUS, DIBUAT SAMA SEPERTI TUHAN YESUS DAN PENUH DENGAN KEMULIAAN.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Kenapa manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan Yesus yang lain?
  2. Bagaimana Tuhan Yesus menebus manusia supaya kembali menjadi mulia?
DOA :
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)