DH-Pengurapan Allah

PENGURAPAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 20:1-9 (Ayat 6) Sekarang aku tahu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya.

Continue Reading
DH-Pengurapan Allah

PENGURAPAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 20:1-9 (Ayat 6) Sekarang aku tahu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya.

Continue Reading
DH-Kemampuan Dan Hikmat

KEMAMPUAN DAN HIKMAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 27:1-34 (Ayat 1) Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.

Continue Reading
DH-Kemampuan Dan Hikmat

KEMAMPUAN DAN HIKMAT

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 27:1-34 (Ayat 1) Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.

Continue Reading