DH-Jangan Keraskan Hati

JANGAN KERASKAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 26:1-24 (Ayat 13) Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan, Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkan-Nya atas kamu.

Continue Reading
DH-Jangan Keraskan Hati

JANGAN KERASKAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 26:1-24 (Ayat 13) Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan, Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkan-Nya atas kamu.

Continue Reading
DH-Terus-menerus Bergairah

TERUS-MENERUS BERGAIRAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 25:1-38 (Ayat 3) Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya.

Continue Reading
DH-Terus-menerus Bergairah

TERUS-MENERUS BERGAIRAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 25:1-38 (Ayat 3) Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya.

Continue Reading
DH-Teguran Tuhan

TEGURAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ayub 5:1-27 (Ayat 17) Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Mahakuasa.

Continue Reading