AIR KEHIDUPAN

DH-Air kehidupan
Yohanes 4:1-54
(Ayat 14) Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.

Shalom adik-adik,

Adik-adik pasti pernah mengalami yang namanya “haus”. Untuk menghilangkan rasa haus hanya satu yaitu air. Ketika adik-adik minum air pasti rasa haus akan hilang. Minum air adalah satu-satunya solusi untuk menghilangkan haus. Hal ini yang akan adik-adik akan lakukan setiap kali adik-adik haus.

Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan air kehidupan kepada perempuan Samaria. Juga kepada adik-adik sebagai anak Tuhan yang ketika adik-adik minum air tersebut selama-lamanya tidak haus lagi. Bahkan air tersebut akan menjadi mata air yang akan memancar terus sampai kehidupan kekal.

AIR KEHIDUPAN YANG DIMAKSUD TUHAN YESUS ADALAH ALLAH SENDIRI. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang air kehidupan berarti Tuhan Yesus berbicara tentang Allah atau diri-Nya sendiri. Hanya Allah-lah yang bisa memuaskan rasa haus adik-adik selama-lamanya. Untuk itu adik-adik harus mengundang Allah untuk tinggal dan berdiam dalam hati dan kehidupan adik-adik.

Saat Allah berada dalam kehidupan adik-adik maka dari dalam hati adik-adik akan memancarkan kasih Allah yang tidak hanya memuaskan rasa haus kita tetapi juga memancar keluar dan orang di sekeliling adik-adik akan merasakan air kehidupan tersebut. Ada kasih, damai, terang, sukacita, kebaikan Allah yang bisa dirasakan dan dinikmati.

Adik-adik harus menjaga Allah tetap hadir dalam kehidupan adik-adik. BANGUNLAH HUBUNGAN YANG INTIM DENGAN TUHAN melalui DOA. BERSEKUTU dengan Tuhan baik secara pribadi maupun bersama-sama. MEMBACA FIRMAN TUHAN DAN MELAKUKANNYA dalam kehidupan sehari-hari. Bila semua adik-adik lakukan maka air kehidupan akan terus memancar dan memuaskan rasa haus adik-adik dan juga orang-orang di sekitar adik-adik.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus berdiamlah terus dalam hati dan hidup saya sehingga dari dalam hidup saya mengalir dan memancarkan kasih Bapa sehingga hidup saya memuliakan Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.