DH-Berhala-berhala

BERHALA-BERHALA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 14:1-23 (Ayat 6) Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.

Continue Reading
DH-Perkataan Palsu

PERKATAAN PALSU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 13:1-23 (Ayat 8) Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Continue Reading
DH-Tidak Mendengar Dan Tidak Melihat

TIDAK MENDENGAR DAN TIDAK MELIHAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 12:1-28 (Ayat 2) Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak.

Continue Reading
DH-Hati dan Roh Yang Baru

HATI DAN ROH YANG BARU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 11:1-25 (Ayat 19) Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat.

Continue Reading
DH-Dimulai Dari Rumah Tuhan

DIMULAI DARI RUMAH TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 9:1-11 (Ayat 6) “Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan! Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung! Dan mulailah dari tempat kudus-Ku!” Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan Bait Suci.

Continue Reading
DH-Tuhan Tidak Bersama Kita

TUHAN TIDAK BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 8:1-18 (Ayat 12) Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: Tuhan tidak melihat kita; Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.”

Continue Reading
DH-Prinsip Tabur-Tuai

PRINSIP TABUR-TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 7:1-27 (Ayat 9) Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; selaras dengan tingkah lakumu akan Kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui, bahwa Aku, TUHANlah, yang memusnahkan.

Continue Reading
DH-jangan Menyembah Berhala

JANGAN MENYEMBAH BERHALA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 6:1-14 (Ayat 3) Katakanlah: Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah! Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah: Sungguh, Aku akan mendatangkan perang atasmu dan Aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu.

Continue Reading