DH-Rendahkan Diri Di Hadapan Tuhan

RENDAHKAN DIRI DI HADAPAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 10:1-29 (Ayat 3) Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: “Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku.”

Continue Reading
DH-Jangan Keras Hati

JANGAN KERAS HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 9:1-35 (Ayat 34) Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa hujan, hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa; ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya.

Continue Reading
DH-Jangan Bermain Api

JANGAN BERMAIN API

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 8:1-32 (Ayat 15) Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya — seperti yang telah difirmankan TUHAN.

Continue Reading
DH-Allah Berkuasa

ALLAH BERKUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 7:1-25 (Ayat 3) Tetapi Aku akan mengeraskan hati Firaun, dan Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Kubuat di tanah Mesir.

Continue Reading
DH-Jangan Putus Asa

JANGAN PUTUS ASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 6:1-30 (Ayat 9) Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.

Continue Reading
DH-Prioritas

PRIORITAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 5:1-23 (Ayat 17) Tetapi ia berkata: “Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan!”

Continue Reading
DH-Kita Sudah Dipilih

KITA SUDAH DIPILIH

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 3:1-22 (Ayat 11) Tetapi Musa berkata kepada Allah: “Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?”

Continue Reading