DH-Berdoa Dan Berpuasa

BERDOA DAN BERPUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 58:1-14 (Ayat 3) Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.

Continue Reading
DH-Miliki Hati Yang Hancur

MILIKI HATI YANG HANCUR

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 57:1-21 (Ayat 15) Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.

Continue Reading
DH-Mezbah Doa

MEZBAH DOA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 56:1-12 (Ayat 7) Mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.

Continue Reading
DH-Karya Keselamatan

KARYA KESELAMATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 53:1-12 (Ayat 3) Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan.

Continue Reading
DH-Jauhkan Diri Dari Kenajisan

JAUHKAN DIRI DARI KENAJISAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 52:1-15 (Ayat 11) Menjauhlah, menjauhlah! Keluarlah dari sana! Janganlah engkau kena kepada yang najis! Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan!

Continue Reading
DH-Dipanggil Seperti Abraham

DIPANGGIL SEPERTI ABRAHAM

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 51:1-23 (Ayat 2) Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu; ketika Abraham seorang diri, Aku memanggil dia, lalu Aku memberkati dan memperbanyak dia.

Continue Reading
DH-Lidah Dan Telinga Seorang Murid

LIDAH DAN TELINGA SEORANG MURID

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 50:1-11 (Ayat 4) Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.

Continue Reading