DH-Rendahkan Diri Di Hadapan Tuhan

HIDUP TAKUT AKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 19:1-30 (Ayat 25) Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.

Continue Reading
DH-Miliki Motivasi Yang Benar

MILIKI MOTIVASI YANG BENAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 18:1-31 (Ayat 19) Tetapi jawab mereka kepadanya: “Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu: menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?”

Continue Reading
DH-Jangan Permainkan Karunia

JANGAN PERMAINKAN KARUNIA

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 15:1-20 (Ayat 15) Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu.

Continue Reading
DH-Pasangan Yang Seiman

PASANGAN YANG SEIMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 14:1-20 (Ayat 2) Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya: “Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi isteriku.”

Continue Reading
DH-Tuhan Sudah Persiapkan

TUHAN SUDAH PERSIAPKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 13:1-25 (Ayat 5) Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin.

Continue Reading
DH-Jangan Mengingini

JANGAN MENGINGINI

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 12:1-15 (Ayat 1) Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta: “Mengapa engkau bergerak untuk memerangi bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu!”

Continue Reading