DH-Tuhan Tidak Sabar

TUHAN TIDAK SABAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 10:1-18 (Ayat 16) Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hati-Nya melihat kesukaran mereka.

Continue Reading
DH-Jangan Meremehkan Orang

JANGAN MEREMEHKAN ORANG

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 8:1-35 (Ayat 6) Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu: “Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?”

Continue Reading
DH-Bersama Tuhan Kita Pasti Menang

BERSAMA TUHAN KITA PASTI MENANG

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 7:1-25 (Ayat 7) Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: “Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan Kuselamatkan kamu: Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu; tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya.”

Continue Reading
DH-Responi Panggilan Allah

RESPONI PANGGILAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 6:1-40 (Ayat 15) Tetapi jawabnya kepada-Nya: “Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.”

Continue Reading
DH-Memiliki Visi Dan Iman

MEMILIKI VISI DAN IMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 4:1-24 (Ayat 14) Lalu berkatalah Debora kepada Barak: “Bersiaplah, sebab inilah harinya TUHAN menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah TUHAN telah maju di depan engkau?” Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan sepuluh ribu orang mengikuti dia.

Continue Reading
DH-Roh Ruhan Memberi Kuasa

ROH TUHAN MEMBERI KUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 3:1-31 (Ayat 10) Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Continue Reading