DH-Jangan Takut Dan Tetap Percaya

MENGAKUI DOSA DISERTAI TINDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 10:1-44 (Ayat 11) “Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”

Continue Reading
DH-Rencana Tuhan Yang Terbaik

ALLAH TIDAK PERNAH MENINGGALKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 9:1-15 (Ayat 9) Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Berdoa dan Puasa

BERPUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 8:1-36 (Ayat 21) Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

Continue Reading
DH-Menerima Firman Dengan Sukacita

CINTAI FIRMAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 7:1-28 (Ayat 10) Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.

Continue Reading
DH-Keselamatan Adalah Pemberian Allah

MATA TUHAN SELALU TERTUJU

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 5:1-17 (Ayat 5) Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu.

Continue Reading
DH-Jangan Terikat Masa Lalu

BELAJAR DARI MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 4:1-24 (Ayat 3) Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka: “Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, raja negeri Persia.”

Continue Reading
DH-Tangis Dan Sorak-Sorai

TANGIS SORAK-SORAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 3:1-13 (Ayat 13) Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh.

Continue Reading
DH-Pemimpin Yang Dihormati

AMBIL BAGIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 2:1-70 (Ayat 1) Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya.

Continue Reading