DH-Imam dan Nabi

IMAM DAN NABI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ratapan 4:1-22 (Ayat 13) Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah.

Continue Reading
DH-Ratapan

RATAPAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ratapan 2:1-22 (Ayat 18) Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai, puteri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam; janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang!

Continue Reading
DH-Bertobat dan Berjaga-jaga

BERTOBAT DAN BERJAGA-JAGA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ratapan 1:1-22 (Ayat 1) Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jarahan.

Continue Reading
DH-Janji Allah Pasti Digenapi

JANJI ALLAH PASTI DIGENAPI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 52:1-34 (Ayat 31) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

Continue Reading
DH-Allah Pasti Bela

ALLAH PASTI BELA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 51:1-64 (Ayat 36) Sebab itu beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, Aku akan memperjuangkan perkaramu, dan akan melakukan pembalasan untukmu: Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya.

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading
DH-Penghukuman Allah

PENGHUKUMAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 49:1-39 (Ayat 32) Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading