DH-Penginjil Non Verbal

PENGINJIL NON VERBAL

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 18:1-28 (Ayat 2) Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Akwila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila, isterinya, karena kaisar Klaudius telah memerintahkan, supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka.

Continue Reading
DH-Doa Pujian Dan Penyembahan

DOA PUJIAN DAN PENYEMBAHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 16:1-40 (Ayat 25-26) Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.

Continue Reading
DH-Jangan Sia-siakan Kesempatan

JANGAN SIA-SIAKAN KESEMPATAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 15:1-41 (Ayat 37-38) Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus; tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka.

Continue Reading
DH-Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan

SEGALA KEMULIAAN HANYA BAGI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 14:1-28 (Ayat 15) “Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.

Continue Reading
DH-Ciri-ciri Pengikut Yesus

CIRI-CIRI PENGIKUT KRISTUS

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 11:1-30 (Ayat 26) Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.

Continue Reading