MAKANAN UNTUK KEKEKALAN

DH-Makanan Untuk Dikonsumsi

Yohanes 6:1-71
(Ayat 27) Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.

Shalom adik-adik,
Tujuan manusia bekerja salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan utama yaitu makanan. Manusia perlu makan untuk hidup tetapi Yesus menyuruh bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa tetapi untuk makanan yang tidak dapat binasa.

Adik-adik, makanan yang dapat binasa adalah makanan jasmani atau tubuh. Walaupun diberi makan tubuh tetapi tetap akan binasa. Semakin usia bertambah maka tubuh akan semakin lemah dan akhirnya mati, makanan jasmani tidak menambah usia.

Tuhan Yesus mengingatkan untuk bekerja. Tidak hanya untuk makanan jasmani tetapi bekerja juga untuk makanan sampai kekekalan yaitu roti hidup. Adik-adik harus bekerja untuk mendapatkan roti hidup.

Adik-adik, Tuhan Yesus adalah roti hidup (ayat 35) jaminan untuk adik-adik hidup kekal. Adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada-Nya. Bekerja dengan melakukan semua perintahkan Tuhan Yesus maka adik-adik tidak akan lapar dan haus lagi sampai kekekalan.

TUHAN YESUS ADALAH ROTI HIDUP MAKANAN YANG MEMBUAT ADIK-ADIK HIDUP KEKAL.

RENUNGKAN:

  • Apa makanan kekekalan?
  • Mengapa saya harus makan makanan yang tidak dapat binasa?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)