DH-Air Susu Dibalas Air Tuba

AIR SUSU DIBALAS AIR TUBA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 16:1-63
(Ayat 2) “Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang orang tuanya. Dengan penuh kasih, Tuhan memelihara dan membesarkannya (ayat 6-7). Sebagai wujud kasih-Nya, Tuhan “memperistri” Yerusalem (ayat 8-13). Inilah gambaran kasih Tuhan kepada Israel.

Tetapi adik-adik apa yang dilakukan bangsa Israel untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan? Sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan, mereka malah memberikan kasih dan kebaikan kepada yang lain, yaitu dengan menyembah segala berhala yang disembah bangsa lain (ayat 15).

Adik-adik semua yang mereka lakukan merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka sudah berzinah dengan berhala-berhala, mereka mengumbar nafsu kepada semua berhala-berhala. Mereka membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati-Nya, seperti pribahasa “air susu dibalas air tuba”.

Hal ini juga yang mungkin tanpa disadari adik-adik lakukan. Adik-adik membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan perbuatan yang menyakiti hati-Nya. Mungkin adik-adik tidak mencuri, memukul atau berbuat jahat. Tetapi sesungguhnya pada saat adik-adik tidak menempatkan dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan adik-adik, adik-adik sudah melukai hati Tuhan.

Adik-adik Allah adalah Allah yang cemburu, Allah tidak mau ada allah yang lain di hati dan hidup adik-adik selain Allah yang adik-adik sembah dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik harus bertobat kalau selama ini belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau kalau masih ada allah lain di hati adik-adik.

JANGAN ADIK-ADIK BALAS PENGORBANAN TUHAN YESUS DI KAYU SALIB DENGAN PERBUATAN YANG MELUKAI HATI TUHAN.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk supaya saya diselamatkan. Saya serahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.