ALLAH ADALAH PENOLONG DAN PELINDUNG

DH-Allah Adalah Penolong Dan Pelindung
Amsal 2:1-22
(Ayat 7) Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.

Shalom adik-adik,

Adik-adik kata “jujur” memiliki pengertian lurus hati, tidak berbohong. Jadi orang jujur adalah orang yang lurus hatinya atau orang yang tidak berbohong. Orang yang hatinya tidak bercabang. Tidak berbohong adalah salah satu sifat Allah.

Allah tidak pernah berbohong, setiap firman atau perkataan Tuhan selalu digenapi. Oleh karena itu terhadap orang yang jujur, Allah selalu menolong mereka dan menjadi penolong. Pertolongan Allah selalu tersedia kepada mereka yang jujur.

Adik-adik perisai adalah salah satu alat pelindung dan kelengkapan yang dimiliki oleh seorang prajurit. Perisai selalu dibawa ketika berperang dan sebagai pelindung terhadap serangan musuh. Seorang prajurit tanpa perisai akan mudah diserang musuh karena tanpa perlindungan.

Penulis Amsal menuliskan bahwa Allah adalah perisai bagi orang yang kelakuannya tidak bercela. Allah melindungi dan memperisainya dari panah-panah si jahat yang menyerang. Kalau Allah yang menjadi perisai, tidak ada satu musuhpun yang dapat masuk.


ADIK-ADIK ALLAH ADALAH PENOLONG DAN PELINDUNG BAGI ORANG JUJUR DAN TIDAK BERCELA JUGA BAGI ADIK-ADIK SEBAGAI ANAK-ANAK TUHAN


Adik-adik Allah adalah penolong dan pelindung bagi orang jujur dan tidak bercela juga bagi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai penolong sungguh sudah terbukti, dengan kematian-Nya, Allah menolong adik-adik dari kebinasaan dan Allah berjanji menyertai adik-adik sampai kesudahan jaman.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya akan terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai penolong dan pelindung dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.