ALLAH BERKUASA

DH-Allah Berkuasa
Keluaran 7:1-25
(Ayat 3) Tetapi Aku akan mengeraskan hati Firaun, dan Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Kubuat di tanah Mesir.

Shalom adik-adik,

Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Firaun. Minta izin supaya bangsa Israel di perbolehkan beribadah kepada Allah di padang gurun selama beberapa hari. Tetapi Allah berkata akan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mengizinkan bangsa Israel.

Adik-adik dua sisi yang bertolak belakang dari Allah. Satu sisi, Allah menyuruh Musa dan Harun untuk minta izin kepada Firaun. Satu sisi lagi, Allah mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dan Allah bahkan akan membuat banyak tanda-tanda dan mujizat.

Bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk menjadi umat-Nya. Allah punya rencana yang besar atas mereka tetapi Allah melihat umat-Nya ini belum siap untuk menerima janji-janji Allah. Perbudakan di Mesir membuat karakter mereka mudah putus asa dan tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki Allah yang dahsyat.

Adik-adik tindakan Allah bukan untuk mempermainkan Musa dan Harun tetapi untuk menyatakan kuasa dan otoritas Allah atas semua yang terjadi. Allah memegang kendali atas semuanya. Supaya semua orang khususnya bangsa Israel tahu siapa Allah yang disembah mereka.

Dan adik-adik perlu tahu Allah yang disembah mereka adalah Allah yang sama yang adik-adik sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. ALLAH YANG TIDAK HANYA BERKUASA ATAS SELURUH BUMI TETAPI ALLAH YANG MAU MATI UNTUK MENEBUS DOSA ADIK-ADIK.

Tetaplah jaga iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebab hanya Tuhan Yesuslah, Allah yang hidup dan berkuasa dan memegang kendali atas seluruh bumi.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang mustahil?
  2. Apakah saya percaya Tuhan Yesus berkuasa dan memegang kendali atas segalanya?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )