ALLAH BUKAN MANUSIA

DH-Allah Bukan Manusia
Hosea 11:1-12
(Ayat 9) Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.

Shalom adik-adik,

Adik-adik Allah bukan manusia, sekalipun manusia dibuat serupa dan segambar dengan Allah, artinya semua yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Tetapi manusia tetaplah manusia bukan Allah. Salah satu yang membedakan Allah dengan manusia adalah kasih-Nya.

Kasih Allah kepada umat-Nya adalah kasih yang tulus dan murni. Sekalipun umat-Nya memiliki hati yang degil, mereka menyakiti Allah dengan menyembah berhala, Allah tetap mengasihi umat-Nya. Tidak demikian dengan manusia, bila disakiti pasti akan membalas.

Adik-adik murka Allah tetap tidak bisa membuat Allah membinasakan umat-Nya. Allah begitu mengasihi umat-Nya. Dan kasih Allah kepada umat-Nya juga membuat Allah mau turun ke dunia menjadi manusia bernama Yesus dan memberikan diri-Nya mati di kayu salib.

MELALUI PENGORBANAN YESUS DI KAYU SALIB, ADIK-ADIK YANG PERCAYA KEPADA TUHAN YESUS DISELAMATKAN DAN MENDAPAT ANUGERAH UNTUK MENJADI ANAK ALLAH dan mendapatkan semua janji-janji Allah. Allah tidak lagi melihat dosa adik-adik, tetapi Allah menerima adik-adik apa adanya.

Adik-adik suatu anugerah yang besar kalau adik-adik menjadi anak Allah. Oleh karenanya, adik-adik harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan segenap kekuatan adik-adik sebagai anak-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus… saya mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan sepanjang hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.