ALLAH MEMBELA

DH-Mau Diajar

Yehezkiel 38:1-23
(Ayat 18) Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH, amarah-Ku akan timbul. Dalam murka-Ku.

Shalom adik-adik,
Allah akan selalu membela mereka yang Allah sudah pilih. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Sekalipun kelakuan dan perbuatan mereka menyakiti Allah tetapi Allah tetap mengasihi dan membelanya. Siapapun yang mau menyakiti mereka akan menjadi lawan Allah.

Adik-adik, hal ini yang terjadi dengan Gog di tanah Magog. Ketika Gog melawan Israel, Allah murka dan menjadi lawan mereka. Allah menghukum mereka dengan sampar dan tumpahan darah dan semua sekutunya mengalami murka Allah. Allah menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang atas mereka.

Inilah yang terjadi bila adik-adik mencelakai atau mengganggu umat Tuhan. Sebaliknya adik-adik harus mendoakan. Bahkan Abraham menyuruh untuk memberkati umat Allah. Siapa yang memberkati akan diberkati Allah.

Ini yang harus adik-adik lakukan. Adik-adik memberkati umat Allah sehingga berkat Tuhan Yesus mengalir atas adik-adik dan Allah sendiri akan berperkara. Akan menjadi lawan Allah karena Allah akan membela umat-Nya. Bila mereka salah adik-adik bawa dalam doa supaya Allah sendiri yang mengingatkan mereka.

JANGAN MENCELA ATAU MENGHAKIMI UMAT ALLAH KARENA ALLAH AKAN MEMBELA UMAT-NYA.

RENUNGKAN:

  • Kenapa saya tidak boleh menghakimi umat Allah?
  • Apa yang harus saya lakukan bila umat Allah melakukan pelanggaran?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)