DH-Allah Mendidik

ALLAH MENDIDIK

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Titus 2:1-15
(Ayat 12) Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.

Shalom adik-adik,

Setelah Allah memberikan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan adik-adik dari kematian kekal, Allah kemudian mendidik adik-adik. Tujuan Allah mendidik adik-adik adalah supaya adik-adik tetap tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Adik-adik harus mau dididik oleh Allah supaya tahu siapa Allah, karakter dan kehendak-Nya.

Pengenalan akan Allah akan membuat adik-adik hidup selaras dengan kehendak-Nya dan hidup melakukan kehendak-Nya yaitu rajin berbuat baik (ayat 14). Pada saat adik-adik menerima didikan Tuhan, maka kefasikan, keinginan duniawi akan adik-adik tinggalkan. Adik-adik akan hidup bijaksana, adil dan beribadah kepada Allah yang hidup yaitu Tuhan Yesus.

Kefasikan dan keinginan duniawi harus adik-adik tinggalkan sebab bertentangan dengan Allah dan akan membawa adik-adik kepada kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman, mewakili orang dunia yang hidupnya tidak tinggal dalam firman Tuhan.

Adik-adik keinginan duniawi yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah. Dunia akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah dan mengikuti didikan-Nya akan tetap hidup selama-lamanya (1 Yoh. 2 :16-17).

TERIMALAH DIDIKAN ALLAH DAN LAKUKAN DALAM KEHIDUPAN ADIK-ADIK MAKA HIDUP ADIK-ADIK AKAN MENJADI BAIK DAN TETAP TINGGAL DALAM KASIH KARUNIA-NYA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya siap menerima didikan yang Tuhan Yesus berikan. Saya percaya akan mengubah saya menjadi lebih baik dan tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.