ALLAH MENGOKOHKAN JANJI-NYA

DH-Allah Mengokohkan Janji-Nya
1 Tawarikh 3:1-24
(Ayat 4) Enam orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.

Shalom adik-adik,

Allah sangat selektif dalam memilih orang-orang untuk menggenapi rencana-Nya. Ketika Allah sudah memilih maka Allah akan terus menjaganya dari generasi ke generasi hingga rencana-Nya digenapi.

Penulisan garis keturunan Daud dan keturunannya, oleh karena Allah telah berjanji untuk mengokohkan kerajaan Daud sebagai raja Israel untuk selamanya. Yesus yang kelak nanti akan menjadi raja segala raja yang akan memerintah di bumi berasal dari garis keturunan Daud.

Adik-adik catatan penulisan keturunan Daud dan janji Allah kepada Daud untuk mengokohkan kerajaannya selamanya menunjukkan betapa luar biasanya kasih setia Allah kepada umat-Nya dan juga kepada janji-Nya.

Puji Tuhan adik-adik sebagai umat Tuhan dan juga sebagai anak Tuhan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, nama adik-adik tercatat dalam “buku kehidupan” yang kelak nanti akan dibuka pada saat penghakiman dan adik-adik diselamatkan.


TETAPLAH MILIKI IMAN KEPADA TUHAN YESUS SEHINGGA NAMA ADIK-ADIK TETAP TERCATAT DALAM BUKU KEHIDUPAN


Adik-adik tetap miliki iman kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir sehingga nama adik-adik tetap tercatat dalam buku kehidupan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh saya bersyukur karena nama saya tercatat dalam “buku kehidupan”. Saya akan terus percaya dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Saya akan tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.