ALLAH MENJADI BAPA

DH-Allah Menjadi Bapa
2 Korintus 6:1-18
(Ayat 18) Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa.

Shalom adik-adik,

Adik-adik Paulus menyampaikan janji Allah kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita bahwa Allah akan menjadi Bapa. Allah membuka diri-Nya menjadi Bapa bagi adik-adik sebagi orang percaya. Allah mau menjadi Bapa. Hubungan Bapa dan anak adalah hubungan yang sangat dekat sekali. Suatu anugerah Allah berikan.

Jemaat Korintus adalah orang percaya. Tetapi sekalipun mereka adalah pengikut Kristus, kehidupan dan pergaulan mereka tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Kehidupan mereka sama dengan orang-orang yang belum mengenal dan menerima Yesus.

Allah memberikan suatu syarat kalau adik-adik ingin menjadi anak Allah. Adik-adik harus keluar dan memisahkan diri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu (ayat 14). Tidak menjamah yang najis yang sudah ditetapkan Allah (ayat 16-17).

Adik-adik harus bergaul dengan orang-orang yang seiman. Pergaulan dengan orang-orang yang seiman akan membawa pertumbuhan dalam hal kerohanian. Kehidupan adik-adik menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memakai adik-adik untuk menyatakan kebenaran-Nya.

RESPONILAH ANUGERAH ALLAH DENGAN MENINGGALKAN KEHIDUPAN LAMA ADIK-ADIK DAN TIDAK TERBAWA DENGAN KEHIDUPAN ORANG-ORANG YANG BELUM MENGENAL ALLAH. Allah menjadi Bapa dan berdiam dalam adik-adik.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan jaga kehidupan saya untuk tidak menjadi najis sehingga Tuhan Yesus menjadi Bapa dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.