DH-Allah Penerobosku

ALLAH PENEROBOSKU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mikha 2:1-13
(Ayat 13) Penerobos akan maju di depan mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka!

Shalom adik-adik,

Adik-adik persoalan, pergumulan, halangan dan masalah lainnya yang kita hadapi sebenarnya menunjukkan bahwa kita memerlukan terobosan yang akan membereskan semua masalah kita.

Sebagai anak-anak Tuhan adik-adik sangat beruntung sebab Allah adik-adik adalah Bapa yang berkuasa untuk membuat terobosan-terobosan luar biasa dalam hidup adik-adik.

SEBESAR APAPUN MASALAH ADIK-ADIK DAN SESULIT APAPUN KONDISI YANG ADIK-ADIK HADAPI, TUHAN SANGGUP UNTUK MENYATAKAN KUASA-NYA BAGI ADIK-ADIK.

Adik-adik terobosan terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan adik-adik. Terobosan yang sejati hanya dapat terjadi karena karya Allah yang luar biasa. Sebab itu adik-adik harus memiliki sikap yang benar sehingga adik-adik dapat melihat dan menikmati terobosan yang Allah kerjakan.

Sikap yang benar untuk menerima terobosan dari Allah adalah dengan mengizinkan Allah menjadi kepala barisan dan adik-adik mengikuti-Nya serta taat kepada semua perintah-perintah-Nya. Adik-adik harus taat dan fokus kepada Allah yang menjadi kepala barisan dan berjalan di depan adik-adik.

Adik-adik yang menjadikan Allah sebagai kepala barisan yang menerobos, tidak akan melangkah tanpa meminta tuntunan Allah. Jangan melangkah kalau Allah tidak menyertai adik-adik, biarkan Allah berjalan di depan dan membuat terobosan bagi adik-adik.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya tidak mau berjalan kalau Tuhan Yesus tidak menyertai. Berjalanlah di depan saya sehingga hidup saya memiliki terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.