DH-Api Kekudusan

API KEKUDUSAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 20:1-49
(Ayat 40) Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan.

Shalom adik-adik,

Allah adalah kudus, Allah bersemayam di atas gunung yang kudus, setiap umat Allah yang datang beribadah harus membawa persembahan yang kudus. Kekudusan bagi Allah adalah mutlak.

Adik-adik hal yang paling mendasar dari Allah yang kudus adalah:

  • Allah tidak mau diduakan
  • Allah membenci perzinahan
  • Allah menghargai kebenaran dan kesucian
  • Allah senantiasa akan memurnikan kita dengan api-Nya

(Ayat 48) “Dan setiap manusia akan melihat, bahwa Aku, Tuhanlah yang memasangnya; api itu tidak akan padam.”
Api Tuhan akan membersihkan dan memurnikan kita seperti memurnikan logam sehingga jadi murni. Api Tuhan juga akan membersihkan kita dari hal-hal yang tidak kudus sehingga kita menjadi kudus.

Adik-adik api Tuhan juga berbicara tentang keseriusan Allah dalam membimbing dan mendidik umat-Nya untuk hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorangpun akan melihat Tuhan (Ibr. 12:14).

HIDUPLAH KUDUS DAN IZINKAN API TUHAN UNTUK SENANTIASA MENGUDUSKAN DAN MEMURNIKAN ADIK-ADIK, SEHINGGA HIDUP ADIK-ADIK SENANTIASA BERKENAN DI HADAPAN ALLAH.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau menjaga kekudusan hidup saya supaya saya senantiasa berkenan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.