BEBAS DARI KESESAKAN

DH-Bebas Dari Kesesakan
Mazmur 25:1-22
(Ayat 22) Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya!

Shalom adik-adik,

Kesesakan memiliki pengertian kesukaran atau himpitan. Orang yang berada dalam kesesakan bila tidak mendapat pertolongan akan berakibat buruk bagi dirinya.

Adik-adik masa lalu Daud yang penuh dengan kesesakan, di mana ia dikejar-kejar musuh dan hendak dibunuh tetapi semuanya Tuhan luputkan, membuat Daud tahu siapa Allah dan bagaimana Allah selalu membelanya. Oleh karenanya Daud juga berdoa minta perlindungan Tuhan untuk bangsanya.

Sebagai raja, Daud punya tugas dan kewajiban untuk melindungi bangsanya. Daud tahu ia tidak akan mampu melakukannya, hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Daud percaya bahwa Allah juga akan membebaskan bangsanya.


TUHAN BERJANJI KEPADA ADIK-ADIK UNTUK MEMBEBASKAN ADIK-ADIK DARI KESESAKAN DAN MEMBERIKAN KELEGAAN SERTA KELEPASAN


Tuhan juga berjanji kepada adik-adik untuk membebaskan adik-adik dari kesesakan dan memberikan kelegaan serta kelepasan, bila adik-adik datang dan berseru kepada-Nya. Sebab hanya Allahlah yang sanggup untuk mengangkat beban adik-adik.

Oleh karena itu, ayo datang kepada Tuhan Yesus, bawa setiap kesesakan adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa adik-adik dan mengangkat setiap beban, masalah serta kesesakan adik-adik dan Tuhan Yesus rindu untuk adik-adik hidup dalam berkat-berkat-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya mau serahkan semua kesesakan saya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.