BERDIRI DI ATAS KEBENARAN

DH-Berdiri Di Atas Kebenaran
Kisah Para Rasul 25:1-27
(Ayat 9) Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya: “Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?”

Shalom adik-adik,

Pada waktu Paulus ditahan di Kaisarea, Festus menjadi wali negerinya. Festus sebagai seorang wali negeri seharusnya memimpin dengan adil, tetapi dia ternyata memiliki rencana dan kepentingan pribadi. Ia ingin mengambil hati orang Yahudi maka pendirian Festus berubah.

Pada awalnya Festus tidak menyetujui permintaan orang Yahudi untuk membawa Paulus ke Yerusalem (ayat 4-5). Tetapi kemudian menyetujuinya. Dan ia menyarankan Paulus untuk membela dirinya di Yerusalem (ayat 9-11).

Adik-adik sikap Festus yang ragu-ragu membuat dirinya sendiri mengalami kesulitan dalam memeriksa perkara Paulus (ayat 20). Ia ragu dalam bertindak. Ia lebih suka mengikuti kemauan orang lain daripada berdiri di atas prinsip kebenaran. Hal ini membuat Festus
mengalami dilema. Ia takut mengirimkan Paulus sebagai tahanan kepada kaisar tanpa memaparkan kesalahan dan tuduhannya (ayat 27).

KESULITAN AKAN DIALAMI OLEH ORANG YANG TIDAK BERANI TEGAS DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN KEBENARAN. Selain merugikan orang lain, sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Adik-adik akan gelisah karena tindakan bertentangan dengan hati adik-adik. Dan lama-kelamaan hati adik-adik akan menjadi tumpul dan tidak lagi peka terhadap kebenaran.

Jangan pernah lalaikan setiap kebenaran yang bersuara di hati adik-adik ketika bertindak atau mengambil keputusan. Pertajam kebenaran suara hati melalui firman Tuhan dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan.

HENDAKNYA ADIK-ADIK MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN TINDAKAN BERDASARKAN KEBENARAN bukan berdasarkan kemauan adik-adik atau pihak lain. Kebenaran akan membela adik-adik sebab kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus ampuni saya. Sering kali tindakan saya karena ingin menyenangkan orang padahal tidak sesuai dengan kebenaran. Saya berjanji semua perkataan dan perbuatan saya akan sesuai dengan kebenaran Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.