BERHALA-BERHALA

DH-Berhala-berhala
Yehezkiel 14:1-23
(Ayat 6) Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.

Shalom adik-adik,

Setiap kali adik-adik mendengar kata berhala, mungkin adik-adik membayangkan sebuah patung yang disembah, atau benda-benda antik yang mempunyai kekuatan tertentu. Tetapi Allah menyampaikan kepada Yehezkiel bahwa berhala bukan hanya yang besifat kasat mata, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan.

Sesungguhnya segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di hati adik-adik merupakan berhala. Berhala-berhala yang ada di dalam hati tersebut merupakan batu sandungan yang membuat adik-adik terjerumus ke dalam berbagai dosa. Bagi adik-adik yang melakukan penyembahan berhala, itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan.

Tuhan yang adik-adik sembah adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan menghendaki adik-adik menjadi umat-Nya yang setia. Tuhan mau Tuhan saja yang menjadi Allah dalam kehidupan adik-adik. Tuhan tidak mau diduakan.

Adakah sesuatu yang begitu memikat hati adik-adik melebihi Tuhan Yesus? Apakah itu hobby, kesenangan kepada dunia, keterikatan pada seseorang, popularitas, atau cinta kepada seseorang melebihi Tuhan? Bila ada, maka adik-adik sudah menjadi penyembah berhala.

Sebagai anak-anak Tuhan adik-adik pasti tahu bahwa berhala adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Dan adik-adik pasti tidak akan menyimpannya apalagi menyembah kepada benda-benda seperti itu. Tuhan akan memusnahkan adik-adik yang melakukan penyembahan berhala.

JANGAN BIARKAN APAPUN JUGA MENGGANTIKAN POSISI TUHAN DALAM KEHIDUPAN ADIK-ADIK. JADIKANLAH TUHAN YESUS NOMOR SATU DAN SEGALANYA DALAM KEHIDUPAN ADIK-ADIK.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya mau menjadikan Tuhan Yesus yang utama dan terutama dalam hidup saya. Saya akan buang semua yang selama ini saya utamakan selain Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.