BERKAT ATAU KUTUK

DH-Berkat Atau Kutuk
Ulangan 28:1-68
(Ayat 2) Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu.

Shalom adik-adik,

Dalam Kitab Ulangan pasal 28, Tuhan berbicara mengenai berkat dan kutuk. Tuhan memberikan pilihan kepada bangsa Israel sebagai umat Tuhan untuk memilih berkat atau kutuk dalam kehidupan mereka. Untuk mendapatkan berkat, mereka harus mendengar suara Tuhan.

Adik-adik kata “berkat” dalam bahasa Ibrani adalah berakah. Kata “berakah” memiliki beberapa pengertian antara lain the power of life (kuasa hidup atau sesuatu yang menghidupkan), prosperity (kelimpahan).

Kata kerja berakah adalah barak yang artinya menghidupkan. Dalam bahasa Ibrani artinya bahwa Allah memberi kuasa hidup atau Allah menghidupkan, memberi kelimpahan.

Sedangkan kata “kutuk” dalam bahasa Ibraninya adalah qalalah. Kata “qalalah” adalah ucapan yang mengandung ancaman hukuman karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan hidupnya jauh dari Tuhan. Tanpa Tuhan orang akan hidup dalam masalah dan penderitaan.

ADIK-ADIK BERKAT MERUPAKAN HASIL DARI MENDENGAR DAN MELAKUKAN PERINTAH TUHAN DENGAN SETIA. Mendengar memiliki pengertian memperhatikan dengan seksama bahkan sampai tahap merenungkan dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang melakukannya akan hidup di dalam berkat Tuhan.

Pilihan di tangan adik-adik untuk hidup di dalam berkat atau kutuk. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Tuhan Yesus memberi adik-adik free will atau kehendak bebas. Adam dan Hawa memilih untuk melanggar perintah Tuhan maka manusia hidup dalam dosa. Pergunakanlah kehendak bebas kita untuk memilih hidup dalam berkat Tuhan.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Bagaimana saya dapat hidup dalam berkat Tuhan Yesus?
  2. Mengapa saya diberi Tuhan Yesus kehendak bebas?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )