BERSERAH DAN PERCAYA

DH-Kepada Allah Aku Percaya
Mazmur 37:1-40
(Ayat 5) Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.

Shalom adik-adik,
Menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah dua hal yang tidak mudah untuk dilakukan, khususnya bagi adik-adik yang tidak mengenal Allah dan masih mengandalkan kekuatannya.

Adik-adik, Yehezkiel 47 menggambarkan tingkatan seberapa orang berserah dan percaya kepada Allah. Aliran air yang mengalir ke dalam bait Allah menggambarkan tingkatan.

Tingkatan pertama, air mengalir sepergelangan kaki. Pada tingkatan ini adik-adik bisa bebas bergerak kemana ia mau, lebih kurang hanya 10% adik-adik berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus.

Tingkat kedua, air mengalir sebatas lutut. Pada tingkat ini adik-adik masih bisa bergerak
bebas tetapi sudah agak sulit, lebih kurang 25% tingkat kepercayaan dan berserahnya kepada Tuhan.

Tingkat ketiga, air mengalir sudah sebatas pinggang. Pada tingkat ini adik-adik sudah mulai sulit untuk bergerak dengan bebas. Pada tingkat ini lebih kurang 50% adik-adik berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus, 50% lagi masih mengandalkan kekuatannya.

Tingkat keempat, air mengalir menjadi sungai. Adik-adik tidak bisa lagi berjalan, jadi harus berenang dan mengikuti aliran sungai tersebut. Pada tingkat ini 100% adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, tidak lagi mengandalkan kekuatannya.

Adik-adik harus percaya sampai pada tingkat keempat, berserah sepenuhnya dan percaya. Tuhan Yesus yang bertindak, Tuhan Yesus akan membawa kita ke dalam penggenapan janji-Nya.

TUHAN YESUS AKAN BERTINDAK BILA ADIK-ADIK MAU MENYERAHKAN HIDUP DAN PERCAYA SEPENUHNYA KEPADA TUHAN YESUS.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Bagaimana untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus?
  2. Apa ciri-ciri orang yang percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus?
DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)