BERSUNGUT-SUNGUT

DH-Bersungut-sungut
Bilangan 11:1-35
(Ayat 1) Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murka-Nya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan.

Shalom adik-adik,

Kata bersungut-sungut memiliki pengertian menggerutu, mengomel. Bangsa Israel mengomel atau menggerutu di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Mereka merasa nasib mereka buruk dibandingkan ketika mereka berada di Mesir. Sekalipun di Mesir mereka dijadikan budak.

Adik-adik dengan berkata seperti itu, artinya kondisi dan keadaan bangsa Israel saat ini lebih buruk daripada ketika mereka jadi budak di Mesir. Hal ini membuat Allah marah bahkan murka. Allah menurunkan api yang menyala di antara mereka.

Persungutan mereka secara tidak langsung sudah menghina Allah. Karena Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir melalui perantaraan Musa. Allah membawa mereka keluar dari Mesir bahkan dengan keperkasaan-Nya. Sepuluh tulah yang menimpa bangsa Mesir hanya bisa dilakukan oleh Allah.

Adik-adik masalah yang mereka hadapi membuat mereka lupa akan Allah kalau Allah sanggup mengatasi masalah dan menolong mereka. Hal ini juga mungkin sering adik-adik alami yaitu bersungut-sungut ketika ada masalah. Adik-adik sudah berdoa bahkan berpuasa tetapi Allah tidak (belum) menolong. Sering kali adik-adik berkata kalau keadaan lebih baik dulu sebelum ikut Tuhan.

Adik-adik jangan bersungut-sungut. Jangan fokus kepada masalah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan pegang janji-Nya. PERTOLONGAN TUHAN YESUS TIDAK PERNAH TERLAMBAT TETAPI TEPAT WAKTU, PERCAYALAH TUHAN YESUS MENJADIKAN SEGALA SESUATU INDAH PADA WAKTU-NYA (Peng. 3:11). Bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa saya tidak boleh bersungut-sungut?
  2. Apa yang sering kali membuat saya bersungut-sungut?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )