BESARNYA PENGORBANAN

Persembahan yang Terbaik

Lukas 21:1-38
(Ayat 3) Lalu Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu.

Shalom adik-adik,
Suatu ketika Tuhan Yesus melihat orang memberi persembahan. Mereka memasukkan ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus tertarik dengan persembahan seorang janda miskin daripada persembahan yang lain.

Adik-adik, janda miskin hanya memberikan 2 peser tetapi Tuhan Yesus berkata persembahannya lebih banyak dari yang lain walaupun memberi lebih. Ternyata bukan nilai atau jumlah yang menentukan besarnya persembahan di mata Tuhan Yesus.

Tuhan Yesus melihat pengorbanan ketika memberi persembahan. Janda miskin memberi semua nafkahnya atau seluruh miliknya. Berbeda dengan persembahan yang lain, mereka memberi dari sebagian harta mereka. Pengorbanan tidak sebesar pengorbanan si janda miskin.

Demikian juga bila adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik tidak akan pelit ketika memberi persembahan. Adik-adik adalah pengelola bukan pemilik, semuanya milik Tuhan Yesus yang dipercayakan untuk dikelola. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.

TUHAN YESUS MELIHAT BESARNYA PENGORBANAN KETIKA MEMBERI.

RENUNGKAN:

  • Apa yang Tuhan Yesus lihat ketika memberi persembahan?
  • Apakah saya sudah memberikan persembahan yang menyenangkan Tuhan Yesus?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)