BIBIR YANG BERSIH

DH-Bibir Yang Bersih
Zefanya 3:1-20
(Ayat 9) “Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik tidak bisa dipungkiri, salah satu bagian tubuh yang sering membuat adik-adik berdosa adalah bibir atau mulut. Adik-adik sering kali mengucapkan perkataan yang sia-sia, menghakimi, memfitnah dan lain sebagainya. Sifat seseorang dapat diketahui dari perkataan yang diucapkannya.

Bangsa Israel sebagai umat Tuhan sering kali mengucapkan perkataan yang kurang baik. Mereka mengucapkan perkataan yang tidak menghargai dan menghujat Tuhan sehingga Tuhan akhirnya menyebut bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk.

Adik-adik Allah melalui Zefanya menyampaikan akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa. Bibir yang bersih akan membuat bangsa-bangsa menjadi rendah hati dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang sombong.

Bangsa-bangsa tidak lagi berani meninggikan diri, mengucapkan kata dusta atau menipu. Mereka akan menjadi domba-domba yang menurut kepada gembala mereka dan menjadi umat kesayangan Tuhan.

Adik-adik sebagai umat Tuhan bahkan anak Tuhan, ADIK-ADIK HARUS MEMILKI BIBIR YANG BERSIH SEHINGGA SETIAP PERKATAAN ADIK-ADIK MENJADI BERKAT BAGI JIWA-JIWA, PERKATAAN YANG MEMBANGUN SEHINGGA JIWA-JIWA DIBERKATI DAN TUHAN DIPERMULIAKAN.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus ampuni kalau mulut dan bibir saya masih kotor. Kuduskan mulut dan bibir saya sehingga perkataan yang keluar dapat membangun sesama dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.