BIBIR YANG BERSIH

Takut Akan Tuhan

Zefanya 3:1-20
(Ayat 9) “Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu.”

Shalom adik-adik,
Tidak bisa dipungkiri salah satu bagian tubuh yang sering membuat adik-adik berdosa adalah bibir atau mulut. Adik-adik seringkali mengucapkan perkataan yang sia-sia, menghakimi, memfitnah dan lain sebagainya. Bahkan sifat adik-adik dapat diketahui dari perkataan yang diucapkannya.

Adik-adik, bangsa Israel sebagai umat Allah seringkali mengucapkan perkataan yang tidak baik. Mereka mengucapkan perkataan yang tidak menghargai dan menghujat Allah. Dan Allah akhirnya menyebut bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk.

Allah melalui Zefanya menyampaikan akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa. Bibir yang bersih akan membuat bangsa-bangsa menjadi rendah hati dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang sombong.

Adik-adik, bangsa-bangsa tidak lagi berani meninggikan diri, mengucapkan kata dusta atau menipu. Mereka akan menjadi domba-domba yang menurut kepada gembala mereka dan menjadi umat kesayangan Allah.

Sebagai anak Tuhan Yesus, adik-adik harus bisa menjadikan bibir adik-adik bersih. Bibir yang mengeluarkan perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Tuhan. Minta Roh Kudus mengingatkan adik-adik dalam setiap perkataan.

BIBIR YANG BERSIH AKAN MENGELUARKAN PERKATAAN YANG MEMBERKATI DAN MEMULIAKAN TUHAN YESUS.

RENUNGKAN:

  • Apa yang dimaksud dengan bibir yang bersih?
  • Bagaimana menjadikan bibir yang bersih?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)