BIMBANG

Penjaga jiwa-jiwa

Yunus 4:1-11

(Ayat 3) “Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup.”

Shalom adik-adik,
Yunus mendapat perintah Allah memperingati kota Niniwe. Perintah yang bertentangan dengan keinginan Yunus. Niniwe akan dimusnahkan karena kejahatannya. Yunus pernah tidak melaksanakan perintah tersebut dan akibatnya Yunus di buang ke laut dan menderita di dalam perut ikan (Yun. 1).

Adik-adik, Yunus bimbang dengan perintah Allah. Tetapi akhirnya Yunus mengambil keputusan melakukannya. Niniwe tidak jadi dimusnahkan dan kota Niniwe akhirnya diselamatkan.

Bimbang mungkin adik-adik pernah alami, mendapat perintah yang tidak sesuai dengan hati adik-adik. Keinginan hati tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus tetapi kalau dilakukan tidak sesuai dengan hati adik-adik.

Adik-adik, Tuhan Yesus memberi contoh melakukan ketaatan sekalipun bertentangan dengan hati-Nya. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berdoa kalau boleh cawan ini berlalu tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Akibat ketaatan Tuhan Yesus maka adik-adik mendapat anugerah keselamatan.

Adik-adik jangan bimbang, adik-adik harus bisa mengalahkan keinginan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik harus taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus untuk kebaikan adik-adik dan bagi jiwa-jiwa.

AKIBAT KETAATAN ADA ANUGERAH YANG TUHAN YESUS SIAPKAN.

RENUNGKAN:

  • Kenapa saya suka bimbang dengan perintah Tuhan Yesus?
  • Apa yang harus saya lakukan ketika bimbang?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)