DIBERKATI UNTUK MEMBERKATI

Diberkati untuk Memberkati
Mazmur 67:1-8
(Ayat 2-3) Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

Shalom adik-adik,
Pemazmur mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa hasil tanah yang mereka terima harus disyukuri sebagai berkat Tuhan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang lain.

Adik-adik, melalui kesaksian umat Tuhan yang disertai perbuatan, bangsa-bangsa lain akan turut bersukacita dan bersorak-sorai atas kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka akan mengenal Tuhan yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan.

Semua berkat yang adik-adik terima bukti kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus mau berkat tersebut selain untuk hidup adik-adik juga dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Hidup adik-adik menjadi berkat sehingga jiwa-jiwa diselamatkan.

Adik-adik pasti bisa menyatakan kasih kepada sesama, melalui ucapan syukur dan kesaksian yang disertai dengan tindakan. Gunakan berkat yang adik-adik terima untuk menjadi berkat bagi sesama.

Ketika adik-adik menjadi berkat sesungguhnya sedang menabur atau menanam benih kepada sesama. Terus menjadi berkat kelak adik-adik akan menuai dan jiwa-jiwa akan diselamatkan.

ADIK-ADIK DIBERKATI UNTUK MENJADI BERKAT SEHINGGA JIWA-JIWA DISELAMATKAN.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Kenapa Tuhan Yesus memberkati saya?
  2. Berkat apa yang saya terima dari Tuhan Yesus?
DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)