DOA PUASA

DHK-Pemimpin Yang Memiliki Visi (Tujuan) Dan Iman

Yesaya 58:1-14

(Ayat 3) Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.

Shalom adik-adik,
Mungkin adik-adik ada yang tidak mengerti arti dan tujuan doa puasa sehingga doa puasa yang adik-adik lakukan itu menjadi sia-sia. Doa puasa adalah sesuatu yang adik-adik lakukan sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan memohon pertolongan-Nya.

Adik-adik doa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan nafsu kedagingan. Pada saat doa puasa jangan fokus kepada perkara duniawi. Bangun hubungan dengan Tuhan Yesus semakin lebih dekat lagi, fokus kepada Tuhan Yesus.

Orang melakukan doa puasa biasanya memiliki suatu tujuan yaitu supaya keluar dari masalah atau pergumulan. Minta tuntunan Tuhan Yesus untuk mendapatkan jawaban doa dan tujuan lainnya.

Selama doa dan puasa adik-adik harus jaga hati, jangan kuatir dan terus beriman. Pastikan tujuan doa puasa yang adik-adik lakukan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan. Doa puasa yang adik-adik lakukan pasti Tuhan Yesus dengar dan jawab.

DOA PUASA HARUS MEMBAWA ADIK-ADIK SEMAKIN DEKAT DENGAN TUHAN YESUS.

RENUNGKAN:

  • Apa yang harus saya lakukan ketika doa puasa?
  • Apa dampak dari doa puasa?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)