DH-Dosa Kesombongan

DOSA KESOMBONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 24:1-25
(Ayat 10) Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan: “Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini; maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.”

Shalom adik-adik,

Kesombongan adalah dosa yang pertama dan terbesar di muka bumi ini. Malaikat Allah bintang fajar dibuang ke bumi karena dosa kesombongan, ia hendak menyamai Allah. Sejak itulah bumi dikuasai kegelapan. Dan dosa kesombongan terus mengikuti setiap orang termasuk juga umat Tuhan hingga saat ini.

Adik-adik Daud tanpa disadarinya juga telah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Allah menyuruh Daud menghitung orang Israel dan orang Yehuda untuk mengetahui jumlah rakyat yang ada. Tetapi perintahnya kepada Yoab berbeda dengan perintah Allah.

Yoab tidak diperintahkan untuk menghitung jumlah rakyat tetapi diperintahkan untuk menghitung jumlah tentara. Tanpa disadari Daud telah disusupi oleh iblis untuk memerintahkan hal tersebut (1 Taw. 24:1). Yoab melaporkan kepada Daud jumlah orang yang bisa berperang.

Adik-adik akibat dosa kesombongan itu membuat Allah mendatangkan wabah yang menewaskan tujuh puluh ribu orang (ayat 15). Orang tidak tahu motivasi hati Daud, tetapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi.


ADIK-ADIK HARUS WASPADA DAN SENANTIASA MENGINTROSPEKSI DIRI SUPAYA TIDAK JATUH DALAM DOSA KESOMBONGAN


Adik-adik harus waspada dan senantiasa mengintrospeksi diri supaya tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Allah tahu isi hati adik-adik dan Allah benci dengan kesombongan (Amsal 8:31). Kesombongan dapat membawa adik-adik pada kejatuhan dan kehancuran.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, ampuni saya kalau selama ini telah sombong. Roh Kudus selidiki terus hati saya supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.