DH-Firman Yang Tidak Menyenangkan

FIRMAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 43:1-13
(Ayat 2) Maka berkatalah Azarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia: “Engkau berkata bohong! Tuhan, Allah kita, tidak mengutus engkau untuk berkata: Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik tidak semua Firman Tuhan yang adik-adik dengar sesuai dan menyenangkan hati. Kadang kala bahkan sering Firman yang adik-adik dengar bertentangan dengan hati dan kemauan adik-adik. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik. Ketika Yeremia menyampaikan pesan Tuhan untuk bangsa Israel, Azarya dan beberapa orang dengan congkak menentang dan mengabaikannya serta berkata semua yang disampaikan bukan berasal dari Tuhan.

Tindakan mereka kemudian bukan hanya bertentangan atau melawan pesan yang disampaikan tetapi mereka malah melakukan tindakan yang tidak baik terhadap pembawa pesan Tuhan tersebut, yaitu Yeremia. Mereka memaksa Yeremia untuk ikut ke Mesir, di mana Allah berpesan untuk tidak ke Mesir. Mesir beberapa waktu kemudian Tuhan serahkan kepada Nebukadnezar sesuai dengan nubuatan Tuhan.

Adik-adik rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan (Yeremia 29:11) dan rancangan-Nya pasti akan digenapi bila adik-adik melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Tidak ada di hati Tuhan untuk membuat adik-adik celaka dan binasa. Tuhan tahu yang terbaik untuk adik-adik..

Jangan pakai pikiran dan perasaan adik-adik untuk menilai firman Tuhan yang adik-adik dengar, hal itu yang akhirnya membuat adik-adik tidak percaya dengan firman-Nya karena bertentangan dengan hati dan keinginan adik-adik.

HANYA DENGAN BERSERAH DAN PERCAYA KEPADA TUHAN, ITULAH KUNCI ADIK-ADIK MENGALAMI JANJI DAN KEBAIKAN TUHAN.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau percaya dengan Firman Tuhan Yesus sekalipun Firman Tuhan bertentangan dengan hati dan keinginan saya. Tetapi saya tahu Firman Tuhan adalah terang bagi jalan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.