GILGAL DAN BOKHIM

DH-Gilgal Dan Bokhim
Hakim-hakim 2:1-23
(Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Shalom adik-adik,

Gilgal adalah tempat di mana bangsa Israel pertama kali berkemah setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Di Gilgal ada dua belas batu peringatan yang didirikan oleh bangsa Israel sebagai pengingat bagi mereka dan generasi sesudahnya akan penyertaan Tuhan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan (Yosua 4:20-24).

Adik-adik di Gilgal dilakukan penyunatan semua laki-laki bangsa Israel dan juga merayakan Paskah. Di sana juga merupakan tempat perkemahan selama berperang merebut tanah Kanaan (Yosua 9:6). Gilgal merupakan tempat di mana bangsa Israel menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan.

Bokhim artinya “menangis”. Di Bokhim bangsa Israel menangis. Tuhan menegur mereka dengan keras atas perbuatan mereka yang mengabaikan perintah Tuhan.

Adik-adik Gilgal dan Bokhim menunjukkan bahwa Allah setia dan adil. Setia dengan janji-janji-Nya dan akan digenapi bila umat-Nya setia dan taat. Adil bila umat-Nya bersalah maka Tuhan akan menghukumnya.

Demikianlah juga dengan adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus. Bapa sangat mengasihi adik-adik. JANJI TUHAN YESUS PASTI DIGENAPI BILA ADIK-ADIK SETIA DAN TAAT. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak segan-segan akan menghukum bila tidak taat. Jadikan Gilgal dan Bokhim sebagai tempat adik-adik mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menunjukkan kasih dan penyertaan-Nya.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa pengertian dari Gilgal dan Bokhim?
  2. Mengapa kita harus mengingat Gilgal dan Bokhim?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )