HAKIM DAN RAJA

Hakim dan Raja

Yesaya 33:1-24

(Ayat 22) Sebab Tuhan ialah Hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita; Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita.

Shalom adik-adik,
Hakim adalah orang yang bertugas mengadili, menyatakan benar atau salah suatu perkara. Seorang hakim harus adil, tidak memihak siapapun. Keputusan yang diambil harus objektif bukan subjektif.

Adik-adik, Allah adalah hakim yang adil, setiap keputusan-Nya pasti adil. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun termasuk umat Allah. Bila bersalah maka Allah tidak akan membelanya. Hukuman tersedia bagi yang bersalah, sebaliknya Allah akan membela bila benar bahkan Allah akan menyelamatkannya.

Allah menjadi Bapa bila adik-adik percaya Tuhan Yesus, tetapi Allah akan tetap menghukum adik-adik bila salah. Allah menghukum untuk kebaikan adik-adik, supaya adik-adik sadar dan bertobat dan adik-adik hidup dalam berkat Tuhan Yesus.

Kalau saat ini kehidupan adik-adik tidak baik, sering berbuat dosa dan Tuhan Yesus tidak menghukum adik-adik. Jangan berpikir Tuhan Yesus membela adik-adik, tetapi Tuhan Yesus masih memberi adik-adik kesempatan. Adik-adik harus segera bertobat karena kesabaran Tuhan Yesus ada batasnya.

TUHAN YESUS ADALAH HAKIM DAN RAJA ATAS HIDUP ADIK-ADIK.

RENUNGKAN:

  • Siapa Tuhan bagi hidup kita?
  • Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai hakim dan raja?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)