HAKIM YANG ADIL

Hakim yang Adil
Mazmur 7:1-17
(Ayat 11) Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.

Shalom adik-adik,
Daud dalam ratapannya berseru kepada Tuhan. Daud menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil, Allah yang membela orang yang tulus hatinya. Murka kepada orang yang melakukan kecurangan. Daud meminta keadilan Allah dinyatakan dalam hidupnya terhadap musuh yang hendak mencelakainya.

Adik-adik hakim adalah orang yang mengadili perkara (KBBI). Seorang hakim harus bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara, tidak boleh memihak atau berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara.

Tuhan adalah hakim yang adil. Keadilan Tuhan atas manusia dinyatakan dengan turun ke dunia menjadi manusia bernama Tuhan Yesus dan memberikan diri-Nya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia.

Melalui kematian Tuhan Yesus terbuka jalan untuk adik-adik mendapat pengampunan atas dosa. Adik-adik akan diselamatan bila percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Tuhan adalah Hakim yang adil. Sekalipun Adik-adik percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap akan menghakimi adik-adik bila berbuat dosa dan tidak bertobat. Jangan permainkan kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Adik-adik harus hidup benar dan melakukan semua perintah-Nya. Tuhan Yesus akan membela bila adik-adik hidup benar dan tulus.

TUHAN YESUS ADALAH HAKIM YANG ADIL AKAN MENGHAKIMI BILA KITA SALAH DAN TIDAK BERTOBAT.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Apakah Tuhan Yesus akan menghakimi saya bila berbuat dosa?
  2. Apa yang harus saya lakukan bila berbuat dosa?
DOA :
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)