HAKIM YANG ADIL

DH-Hakim Yang Adil
Mazmur 7:1-17
(Ayat 11) Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.

Shalom adik-adik,

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (KBBI). Seorang hakim harus bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara, tidak boleh memihak atau berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara.

Adik-adik, Daud dalam ratapannya berseru kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah yang membela orang-orang yang tulus hatinya dan murka kepada orang-orang yang melakukan kecurangan.

Daud meminta keadilan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Banyak musuh-musuh yang hendak mencelakainya, terutama orang Kush dari suku Benyamin. Daud percaya kalau Allah adalah hakim yang adil yang melihat semua perbuatannya.

Adik-adik, Allah adalah hakim yang adil dan keadilan Allah atas manusia dinyatakan dengan mau turun ke dunia menjadi manusia bernama Yesus dan memberikan diri-Nya untuk mati di kayu salib. Melalui kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia maka terbuka jalan bagi manusia untuk mendapat pengampunan atas dosa dan mendapatkan keselamatan.


ADIK-ADIK HARUS HIDUP BENAR DAN KUDUS SEBAB ALLAH AKAN TETAP BERTINDAK ADIL DAN MEMBELA ADIK-ADIK


Kalau saat ini adik-adik sudah diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik harus hidup benar dan kudus sebab Allah akan tetap bertindak adil terhadap adik-adik; Allah akan membela adik-adik bila adik-adik hidup benar dan tulus. Sebaliknya Allah akan murka bila adik-adik tidak setia dan taat kepada perintah-perintah-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus ampuni saya bila salah. Saya percaya keadilan Tuhan Yesus akan dinyatakan dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.