HANCURKAN SEMUA MUSUH

DH-Hancurkan Semua Musuh
Bilangan 31:1-54
(Ayat 16) Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan.

Shalom adik-adik,

Allah memberikan perintah kepada Musa supaya bangsa Israel menghancurkan bangsa Midian. Penghancuran terhadap orang Midian merupakan perang kudus. Perempuan-perempuan Midian telah menyebabkan jatuhnya orang-orang Israel kepada penyembahan berhala dan perzinahan.

Adik-adik pasukan Israel tidak menumpas habis orang Midian seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka membiarkan perempuan-perempuan Midian dan dibawa bersama mereka. Penumpasan terhadap semua orang Midian supaya tidak mendatangkan tulah baru bagi bangsa Israel.

Hal ini juga yang harus adik-adik lakukan terhadap dosa. Terkadang adik-adik suka membiarkan dosa terjadi. Adik-adik menganggap dosa kecil bahkan ada dosa putih tidak menjadi masalah bila dilakukan.

Adik-adik dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa besar atau dosa kecil tetap sama hukumannya kematian kekal.

JANGAN IZINKAN DOSA DALAM HIDUP ADIK-ADIK, DOSA MEMBUAT ADIK-ADIK JAUH DARI TUHAN YESUS. Dosa harus ditumpas habis agar anugerah Tuhan Yesus melimpah dalam hidup adik-adik.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa dosa harus saya tumpas habis?
  2. Apakah masih ada dosa yang saya simpan?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )