HARI UNTUK TUHAN

DHK-Tetap Melayani Allah

Amos 8:1-14
(Ayat 5) Dan berpikir: “Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu.

Shalom adik-adik,
Dalam tradisi bangsa Israel, hari pertama dalam bulan baru dan hari sabat adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Orang tidak boleh bekerja pada hari tersebut. Waktu untuk menjalani perhentian dan bersekutu dengan Allah. Dalam waktu tersebut Allah memulihkan kembali kondisi umat-Nya.

Hal ini juga yang Tuhan Yesus inginkan dari adik-adik sebagai anak-Nya. Ada hari yang adik-adik khususkan setelah selama enam hari beraktifitas. Hari ke tujuh yaitu Minggu khusus untuk beristirahat dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Beribadah bersama dengan saudara seiman.

Tetapi adik-adik banyak yang tidak datang beribadah. Adik-adik lebih suka melakukan aktifitas lain. Sekalipun adik-adik ibadah lebih suka ibadah melalui layar atau ibadah online, ibadah sambil melakukan aktifitas lain.

Adik-adik beribadah bukan kewajiban, bukan sekedar untuk melakukan hukum Taurat. Adik-adik ibadah karena mengasihi Tuhan Yesus. Ibadah di hari yang adik-adik khususkan untuk mengalami perhentian dan bersekutu dengan Tuhan Yesus dan saudara seiman yaitu di rumah ibadah atau gereja.

KHUSUSKAN HARI UNTUK TUHAN YESUS ADIK-ADIK BERSEKUTU DENGAN TUHAN YESUS BERSAMA SAUDARA SEIMAN.

RENUNGKAN:

  • Apakah saya masih memiliki hari khusus untuk Tuhan Yesus?
  • Apakah kendala yang membuat saya tidak beribadah?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)