HARTA KESAYANGAN TUHAN

DH-Harta Kesayangan Tuhan
Keluaran 19:1-25
(Ayat 5) Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.

Shalom adik-adik,

Segala sesuatu Allah yang menciptakan dan semuanya milik Allah. Di antara semua ciptaan Allah, Allah mengkhususkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus umat kepunyaan Tuhan. Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan.

Adik-adik janji Tuhan baru digenapi bila bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan Firman Tuhan dan selalu berpegang kepada janji-Nya. Selama 430 tahun bangsa Israel dijadikan budak di Mesir. Semuanya membentuk sifat dan karakter seorang budak. Tuhan tahu dampak dari perbudakan membuat mereka akan melanggar perintah Tuhan.

Ketika menghadapi masalah, mereka akan bersungut-sungut. Oleh karena itu Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk membentuk sifat dan karakter mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Bangsa Israel lupa Allah nenek moyang yang mereka sembah selalu menyertai mereka dan pasti akan menggenapi janji-Nya.

Demikian juga halnya dengan adik-adik sebagai bangsa Israel rohani. Adik-adik juga dulu diperbudak dan menjadi budak dosa. Tetapi Tuhan Yesus memerdekakan adik-adik dengan mati di atas kayu salib. Keadaan adik-adik tidak berbeda dengan bangsa Israel. Adik-adik sering lupa akan janji Tuhan Yesus dan bersungut-sungut ketika dalam masalah. Adik-adik melihat masalah lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus.

Jadikan bangsa Israel contoh dalam hidup adik-adik. TUHAN YESUS INGIN ADIK-ADIK SUNGGUH-SUNGGUH MENDENGAR DAN MELAKUKAN FIRMAN TUHAN. Peganglah janji Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Adik-adik akan menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus dan menerima semua janji-Nya.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya sudah menjadi harta kesayangan Tuhan?
  2. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi harta kesayangan Tuhan?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )