DH-Hukum Kasih

HUKUM KASIH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Bilangan 5:1-31
(Ayat 28) Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak.

Shalom adik-adik,

Sebagai pasukan Tuhan, bangsa Israel harus menjaga kesatuan agar Tuhan terus menuntun mereka, termasuk kesatuan dalam hubungan suami isteri (ayat 11-30). Sistem budaya yang berlaku dalam bangsa Israel yaitu patriarki membuat suami atau kaum pria lebih dominan dan berkuasa daripada kaum wanita.

Adik-adik Allah menerapkan hukum dalam hubungan suami isteri. Mengatur agar suami tidak bertindak sembarangan dan semena-mena atas isterinya. Suami tidak bisa menuduh dan menghakimi isterinya semaunya. Isteri harus diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Dalam Perjanjian Baru, Tuhan memberikan hukum kasih untuk mengatur hubungan umat-Nya dengan Tuhan dan juga dengan sesama (Luk. 10:27). Hukum yang pertama yaitu kasihilah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama yaitu kasihilah sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.

Hukum Tuhan tersebut membuat umat-Nya termasuk adik-adik sebagai umat tebusan-Nya untuk tidak hidup di bawah budaya patriarki. PRIA DAN WANITA MEMILIKI KEDUDUKAN DAN POSISI YANG SAMA DI MATA TUHAN. Keduanya ditebus dengan harga yang sama yaitu darah Tuhan Yesus.

Adik-adik sebagai umat tebusan Tuhan Yesus, kesetiaan kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan dan terwujud dalam kesetiaan kepada sesama. Sebagai bukti adik-adik mengasihi Tuhan Yesus maka adik-adik bisa mengasihi sesama karena itu merupakan hukum dan perintah Allah.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa hukum kasih Tuhan Yesus?
  2. Apakah saya sudah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )