HUKUM TABUR TUAI

DH-Hukum Tabur Tuai
2 Raja-raja 15:1-38
(Ayat 9) Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Shalom adik-adik,

Kejahatan raja-raja Israel atau Kerajaan Utara terhadap Allah semakin besar. Mereka melakukan yang jahat di mata Allah. Semua dosa mereka lakukan dan membuat orang Israel berdosa.

Adik-adik mereka melakukan pemerasan, membunuh, mempersembahkan anak dalam api, korupsi dan lain-lainnya. Semuanya jahat di mata Allah. Hal itu menyebabkan terjadi kemerosotan rohani secara total dan menyeluruh di Israel.

Semua yang dilakukan oleh raja-raja Israel menjadi peringatan bagi adik-adik sebagai umat Tuhan bahkan anak Tuhan. Hukum tabur tuai berlaku di dalam Kerajaan Allah. Adik-adik menabur yang jahat di mata Tuhan Yesus maka adik-adik akan menuai yang buruk.

Hukum tabur tuai berlaku di dalam dunia ini. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur kejahatan akan menuai kejahatan atau sesuatu yang buruk. Adik-adik harus berhati-hati dalam berpikir, merencanakan, berkata-kata dan bertindak. Semua yang adik-adik lakukan akan dituai.

HUKUM TABUR TUAI BERLAKU DALAM KEHIDUPAN, LAKUKANLAH SEMUA YANG BAIK DAN BENAR MAKA KITA AKAN MENUAI YANG BAIK DAN BENAR. (Hos. 8:7).

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa saya harus menabur yang baik?
  2. Apa yang sudah saya tabur?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )