DH-Ingat Kebaikan Tuhan

INGAT KEBAIKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hosea 13:1-16
(Ayat 4) Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselamat selain dari Aku.

Shalom adik-adik,

Hosea menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kemarahan-Nya kepada umat-Nya, Allah mengingatkan kembali kepada umat-Nya ketika mereka di Mesir dijadikan budak. Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Allah melalui Musa (Kel. 3:14).

Allah juga kemudian menjadi penyelamat mereka dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Membawa mereka keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apa yang dilakukan mereka sangat mendukakan Allah dengan perbuatan dosa mereka.

Adik-adik bangsa Israel tidak menyembah Allah yang sudah membebaskan dan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel membuat patung tuangan dan menyembahnya. Bangsa Israel menyembah berhala (ayat 2). Akibat perbuatan yang mereka lakukan, Allah menghukum bangsa Israel. Kerajaannya dihancurkan dan rakyatnya dibuang dan dijadikan budak (ayat 9).


JANGAN MENYIA-NYIAKAN KEBAIKAN TUHAN DAN TETAPLAH PERCAYA DAN JADIKAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT DALAM HIDUP ADIK-ADIK


Hal yang sama juga Allah lakukan terhadap adik-adik sebagai bangsa Israel rohani. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia dan mau mati di kayu salib. Melalui kematian Yesus di kayu salib adik-adik dan setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16). Adik-adik menjadi anak Allah. Pengorbanan Yesus di kayu salib membawa pemulihan.

Adik-adik perbuatan bangsa Israel jadikanlah sebagai pelajaran bagi adik-adik untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Tetap percaya dan jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup adik-adik sekarang dan sampai selama-lamanya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus… saya akan selalu ingat pengorbanan dan kebaikan Tuhan Yesus atas hidup saya. Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.