JANGAN ABAIKAN NASIHAT

DH-Jangan Abaikan Nasihat
1 Raja-raja 12:1-33
(Ayat 8) Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya.

Shalom adik-adik,

Salah satu kelebihan orang-orang tua daripada anak-anak muda adalah mereka telah mengalami banyak hal di dalam menjalani kehidupan. Jatuh bangun di dalam kehidupan sudah mereka lalui. Hal ini yang membedakannya dengan anak-anak muda. Pengalaman orang-orang tua seharusnya bisa dipakai oleh anak-anak muda untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan mereka.

Adik-adik tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Rehabeam yang menggantikan ayahnya yaitu Salomo menjadi raja atas bangsa Israel. Di dalam kepemimpinannya, sebagian besar suku-suku di Israel meminta keringanan pekerjaan yang selama ini dibebankan kepada mereka oleh Salomo.

Sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan permintaan mereka, Rehabeam meminta pendapat baik dari para tua-tua yang sudah mendampingi ayahnya selama hidupnya, juga pendapat dari orang-orang muda yang sebaya dengannya yang mendampinginya.

Adik-adik, Rehabeam melihat pendapat orang-orang muda lebih baik, yaitu tidak mengabulkan permintaan rakyatnya tetapi bahkan menambah pekerjaan mereka lebih berat lagi. Keputusan yang didasarkan karena jiwa muda yaitu otoriter atau kekuasaan. Hal ini akhirnya menimbulkan pemberontakan dan perpecahan di dalam kepemimpinan Rehabeam.


JANGAN ABAIKAN NASIHAT ORANG-ORANG TUA, SEKALIPUN NASIHAT MEREKA BELUM TENTU YANG TERBAIK, ADIK-ADIK PERLU MEMPERTIMBANGKANNYA


Adik-adik ingat ya, jangan abaikan nasihat orang-orang tua, sekalipun nasihat mereka belum tentu yang terbaik, adik-adik perlu mempertimbangkannya. Pengalaman mereka dapat adik-adik pakai di dalam bertindak terutama kegagalan mereka sehingga tidak menimpa adik-adik. Tetapi yang lebih penting lagi, adik-adik harus bertanya kepada Tuhan sebagai penasihat ajaib.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-Mu hari ini, untuk saya tidak mengabaikan nasihat orang-orang tua dan juga nasihat dari orang-orang muda. Tuntun saya di dalam bertindak, keputusan saya biarlah semuanya berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.