JANGAN ADA ILLAH LAIN

DH-Jangan Ada Illah Lain
Keluaran 20:1-26
(Ayat 3) Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.

Shalom adik-adik,

Bangsa Israel dipilih dan dikuduskan Tuhan menjadi harta kesayangan dan umat kepunyaan Tuhan. Di Gunung Sinai, Allah memberikan sepuluh hukum kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Salah satu dari hukum Tuhan dan hukum yang pertama adalah jangan ada allah lain di hadapan-Nya.

Adik-adik Allah tidak mau ada allah atau illah lain di bangsa Israel. Allah mau menjadi satu-satunya Allah yang disembah oleh mereka. Allah tidak mau diduakan sebab Ia adalah Allah yang cemburu. Bila mereka melanggar maka sampai keturunan ketiga dan keempat akan menerima hukuman (ayat 5). Tetapi sebaliknya bila umat-Nya taat melakukan hukum Tuhan maka semua janji Allah akan digenapi dalam kehidupan mereka.

Perkembangan zaman membuat keadaan sudah berubah. Cara kerja iblis lebih halus, ia tidak lagi disembah sebagai patung atau benda. Iblis tahu manusia khususnya orang percaya tidak akan menyembah dirinya dalam bentuk benda. Iblis sekarang bekerja dengan cara yang smooth, dia bekerja dalam berbagai situasi dan terus berusaha masuk dalam kehidupan kita.

CARA KERJA IBLIS SEKARANG DI ANTARANYA MEMBUAT MANUSIA SIBUK BAIK DALAM PEKERJAAN, HOBBY DAN LAIN SEBAGAINYA TERMASUK JUGA PELAYANAN. Semuanya itu membuat manusia jauh dan tidak fokus lagi kepada Tuhan. Itulah allah atau illah lain saat ini.

Adik-adik Allah yang sama yang disembah orang-orang percaya yaitu Tuhan Yesus juga Tuhan yang cemburu. Tuhan Yesus juga tidak mau ada allah lain di dalam hati dan kehidupan adik-adik. Mungkin sekarang adik-adik sudah tidak menyembah patung atau dewa lagi. Tetapi kalau hidup adik-adik jauh dari Tuhan Yesus maka sesungguhnya ada allah lain dalam hidup adik-adik.

Tetaplah jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah ada illah lain selain Tuhan Yesus dalam hidup saya?
  2. Apakah saya sudah menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup saya?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )