JANGAN KEMBALI KEPADA KEHIDUPAN LAMA

DH-Jangan Kembali Kepada Kehidupan Lama
2 Petrus 2:1-22
(Ayat 20) Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.

Shalom adik-adik,

Pengenalan akan Tuhan Yesus, memiliki pengertian menjadikan-Nya sebagai Tuhan dan
Juruselamat. Pada saat adik-adik menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka hidup adik-adik menjadi milik-Nya. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati akan membersihkan hidup adik-adik dari segala kecemaran dunia.

Adik-adik kecemaran dunia berbicara tentang segala hal yang tidak kudus atau dosa dan semuanya tidak berkenan dengan Tuhan. Akibat dosa yang dilakukan manusia maka kehidupan manusia menjadi tercemar. Dampak dari dosa membuat manusia menjadi tidak kudus dan dari dalam hatinya timbul keinginan daging yang bertentangan dengan Allah (Mar. 7:21-23).

Segala kecemaran dunia atau dosa telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Melalui karya-Nya di kayu salib maka hubungan adik-adik dengan Allah dipulihkan. Hidup adik-adik disucikan dan dikuduskan melalui Firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati.

Setelah adik-adik mengalami pemulihan dari Tuhan, adik-adik harus menjaga kehidupan untuk tetap kudus supaya dosa atau kecemaran dunia tidak kembali dalam kehidupan adik-adik. Ketika dosa kembali masuk ke dalam kehidupan adik-adik maka keadaan adik-adik akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Iblis akan kembali masuk dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat (Matius 12:45).

Jangan lengah si iblis berjalan di sekeliling adik-adik seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelan adik-adik (1 Pet. 5:8).

ADIK-ADIK HARUS MENJAGA HIDUP UNTUK SENANTIASA KUDUS MELALUI HUBUNGAN YANG INTIM DENGAN TUHAN. Dengan berdoa, membaca Firman Tuhan, beribadah dan bersekutu dengan teman-teman seiman dan mencegah adik-adik kembali kepada kehidupan yang lama.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya akan terus membangun hubungan dengan Tuhan Yesus dan melakukan aktiVitas rohani sendiri maupun bersama teman-teman seiman. Saya percaya kehidupan yang lama telah saya tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.