JANGAN KOSONG

Jangan Kosong

Matius 12:1-50
(Ayat 44) Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur.

Shalom adik-adik,
Rumah kalau kondisinya bersih, tersapu dan rapi teratur adik-adik akan betah dan nyaman tinggal di dalamnya. Tetapi bila kosong rumah akan kotor dan rusak menjadi tidak baik untuk ditinggali.

Adik-adik, pengertian rumah tidak hanya rumah untuk tempat tinggal, tetapi rumah juga bicara tentang kehidupan adik-adik. Pada saat adik-adik menerima dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kehidupan kita dibersihkan dari kuasa gelap, roh jahat dan kuasa lain yang tidak berkenan dengan Tuhan Yesus. Hidup adik-adik menjadi bersih, rapi dan teratur.

Adik-adik harus jaga jangan dibiarkan kosong supaya kuasa, roh jahat dan kuasa tersebut tidak kembali masuk. Sebab ketika mereka kembali masuk keadaan adik-adik akan lebih buruk dari sebelumnya.

Kehidupan adik-adik harus senantiasa diisi atau dipenuhi oleh Roh Kudus supaya tidak kosong. Bangun terus hubungan dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berdiam dan menjaga hidup adik-adik.

HIDUP ADIK-ADIK JANGAN KOSONG TETAPI PENUHI DENGAN ROH TUHAN YESUS YANG AKAN MENJAGA DAN BERDIAM DALAM HIDUP ADIK-ADIK.

RENUNGKAN:

  • Apa yang dimaksud dengan hidup saya jangan kosong?
  • Bagaimana supaya hidup saya tidak kosong?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)