DH-Jangan Lukai Hati

JANGAN LUKAI HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 37:1-36
(Ayat 4) Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.

Shalom adik-adik,

Yusuf mendapat perlakuan yang istimewa dari bapanya, lebih dari pada anak-anaknya yang lain. Perlakuan yang berbeda membuat Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Mereka merencanakan untuk mencelakakan Yusuf. Yusuf kemudian dibuang ke sumur dan akhirnya dijual ke orang Ismael sebagai budak.

Perbedaan kasih sayang dan perlakuan dari ayahnya terhadap Yusuf dibandingkan anak yang lain membuat benci kakak-kakaknya. Jangan biarkan kebencian menguasai hidup kita. Kebencian akan membuat perpecahan dalam keluarga.

Ketika adik-adik mengalami seperti keluarga Yakub, kasih yang adik-adik terima tidak sama; adik-adik jangan iri hati dan benci sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Adik-adik berdoa kepada Tuhan minta kekuatan Tuhan.

Orang tua adalah wakil Tuhan. Adik-adik harus menghormati dan taat kepada mereka. Sekalipun mereka membedakan adik-adik dengan yang lain. Semuanya adalah rencana Tuhan. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi adik-adik.

Orang tua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Adik-adik harus mau dibimbing, dididik dan diajarkan bagaimana hidup benar seperti yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya.

KEHIDUPAN YANG HARMONIS DALAM KELUARGA MERUPAKAN CERMINAN DARI KEBERHASILAN ADIK-ADIK MENGUASAI DIRI. Ketika ada kerukunan di dalam keluarga maka berkat Allah akan mengalir (Maz. 133).

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya mendapatkan kasih dari orang tua?
  2. Apa yang saya harus lakukan kepada orang tua?
DOA :
( Apa yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )