JANGAN MENYEMBAH

Ke Rumah Duka

Yehezkiel 6:1-14
(Ayat 3) Katakanlah: Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah! Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah: Sungguh, Aku akan mendatangkan perang atasmu dan Aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu.

Shalom adik-adik,
Keadaan alam yang unik dihadirkan Allah di tengah bangsa Israel. Gunung, lembah, sungai seharusnya menjadi media untuk mereka merasakan kebesaran dan keberadaan Allah yang hidup. Tetapi sebaliknya mereka menyalahgunakannya dengan menjadikan sebagai tempat “keramat” untuk menyembah berhala.

Adik-adik, Allah murka atas penyembahan berhala yang mereka lakukan. Allah akan menghancurkan semua bukit pengorbanan yang dijadikan tempat penyembahan berhala. Akan dihancurkan dan diremukkan bersama dengan mereka yang telah menyalahgunakannya.

Penyembahan berhala tidak pernah lepas dari umat Allah hingga saat kini. Dan iblis tidak lagi menggunakan cara yang sama untuk supaya dirinya disembah. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia yaitu sifat kedagingan. Kedagingan (Gal. 5) yang menguasai manusia bukan Allah. Inilah penyembahan berhala masa kini.

Adik-adik yang terikat dalam kedagingan tidak lagi mengutamakan Tuhan Yesus. Hidup jauh dari Tuhan Yesus, adik-adik sudah menjadi penyembah berhala. Adik-adik harus bertobat sehingga Tuhan Yesus tidak murka dan membinasakan adik-adik.

TETAP JADIKAN TUHAN YESUS YANG UTAMA DAN TERUTAMA DALAM HIDUP ADIK-ADIK.

RENUNGKAN:

  • Apa yang membuat Tuhan Yesus murka?
  • Apakah yang saya sembah?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)